Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sępopol, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2012 r. poz. 406) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sępopol:
 
  • Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora,
  • Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    • otwarty dostęp do zawartości rejestru
    • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,
  • Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatorom,
  • Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych  akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  • Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Rejestr Instytucji kultury doc 26.50 KB Tomasz Miroński
Rejestr Instytucji kultury doc 29.50 KB Tomasz Miroński
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury doc 87.00 KB Tomasz Miroński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 03 listopad 2019 21:43 Tomasz Miroński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 03 listopad 2019 21:43 Tomasz Miroński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 03 listopad 2019 21:45 Tomasz Miroński